ગરીબ પરિવારમાંથી વડાપ્રધાન કેમ નહીં…?

ગરીબ પરિવારમાંથી વડાપ્રધાન કેમ નહીં…?

 

અમદાવાદ : ભારતમાં દિલ્હીની ગાદી પર બિરાજનાર પ્રથમ વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નેહરુ ધનિક પરિવારના હતા. ત્યારબાદ જેટલા પણ વડાપ્રધાન બન્યા છે તેમાં લાલબહાદુર શાસ્ત્રીને બાદ કરતાં કોઇ ગરીબ પરિવારમાંથી વડાપ્રધાનપદ સુધી પહોંચ્યા નથી. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી તાજેતરના ઇતિહાસમાં એવા પ્રથમ વડાપ્રધાન હશે કે જેઓ ગરીબ પરિવારમાંથી આવે છે.

Read Full News: http://www.globalgujaratnews.com/article/modi-says-i-belong-poor-family-so-congress-oppose-him/

Advertisements

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: