જામનગર નવા એમ્યુઝમેન્ટ પાર્કમાં બેદરકારી…

જામનગર નવા એમ્યુઝમેન્ટ પાર્કમાં બેદરકારી...

 

જામનગર : જામનગરમાં મેહુલનગરમાં તાજેતરમાં જ ખુલ્લા મુકાયેલા રૂ. સાડા છ કરોડનાં ખર્ચે બનાવવામાં આવેલાં એમ્યુઝમેન્ટ પાર્કની જાળવણીમાં કોન્ટ્રાકટર દ્વારા ગંભીર બેદરકારી દાખવવામાં આવતી હોવા અંગે રજુઆત કરવામાં આવી છે.

Read Full News: http://www.globalgujaratnews.com/article/carelessness-in-jamnagar-amusement-park-jamnagar-news/

Advertisements

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: