સીએનજી ગેસ બાબતે ગુજરાતનો વિજય…

સીએનજી ગેસ બાબતે ગુજરાતનો વિજય...

 

અમદાવાદ : ગુજરાત સરકાર દ્વારા કેન્દ્રની વર્તમાન યુપીએ સરકાર સામે ગુજરાતને થતાં અન્યાયની ફરિયાદો કરવામાં આવે છે અને તેમાં તથ્ય હોય તેમ આખરે ન્યાયતંત્રની દરમ્યાનગીરી બાદ કેન્દ્ર સરકાર ગુજરાતને મુંબઇ-દિલ્હીના ભાવે સીએનજી ગેસ આપવા તૈયાર થઇ છે અને સંભવતઃ પહેલી ડિસેમ્બરથી ગુજરાતને સસ્તા ભાવે ગેસ મળશે અને તેના ઉપયોગથી સીએનજી ગેસ સંચાલિત ઓટો રિક્શાનાં ભાડાંમાં પણ ઘટાડો થવાની શક્યતા જોવામાં આવી રહી છે.

Read Full News: http://www.globalgujaratnews.com/article/centre-moves-to-cool-gas-price-in-gujarat-state/

Advertisements

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: