મોદી સામે હવે કોંગ્રેસની સાયબર આર્મી

મોદી સામે હવે કોંગ્રેસની સાયબર આર્મી

 

અમદાવાદ : દેશ આખામાં મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો સામનો કરી રહેલ કોંગ્રેસે ખાસ કરીને ગુજરાત કોંગ્રેસે સાયબર આર્મી બનાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે. કોંગ્રેસની આ ટીમ સોશ્યલ નેટવર્કિંગ મીડિયા દ્વારા મોદીનો સામનો કરશે અને મોદીએ કોઇ સત્યથી વેગળી વાત મુકી હોય તો તેની સામે સાચી વાત મુકવાનો પ્રયત્ન કરશે.

Read Full News: http://www.globalgujaratnews.com/article/congress-create-cyber-army-for-modi-global-gujarat-news/

Advertisements

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: