જામ્યુકો કચેરી સામે કોંગ્રેસે ધરણાં યોજ્યાં

જામ્યુકો કચેરી સામે કોંગ્રેસે ધરણાં યોજ્યાં

 

જામનગર : જામનગર શહેરમાં વકરી રહેલા રોગચાળા પાછળ જવાબદાર શહેરની બદ થી બદતર થતી જઈ રહેલી સફાઈ વ્યવસ્થા ઉકેલવામાં જામ્યુકોના શાસકો નિષ્ફળ ગયા છે, તેવા કોંગ્રેસે જાતે સફાઈ કાર્ય કરવાનો નવતર કાર્યક્રમ આપ્યો હતો, જેમાં ખુદ જામનગરના ઉત્તરના ધારાસભ્યે પાવડો ઉપાડી ગંદગી દૂર કરી હતી, આ ગંદગી દુર કરવામાં કોંગ્રેસીઓને નાકે ગંધ ન આવી જોકે આવા કાર્યક્રમોથી શાસકોને પણ શરમ નથી આવતી.

Read Full News: http://www.globalgujaratnews.com/article/agitations-by-congress-against-at-jmc-jamnagar-news/

Advertisements

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: