જામનગરમાં ખેડૂતો વીજજોડાણ વિહોણા…

farmer not power connection get his farming at jamnagar

જામનગર : રાજય સરકાર હસ્તકની પ‌શ્ચિ‌મ ગુજરાત વીજ કંપની દ્વારા કૃષિમાં ૨૪ કલાક વીજળી આપવામાં આવી રહયાના દાવો કરવામાં આવી રહયો છે. ત્યારે હાલારમાં છેલ્લા ૧૮ વર્ષથી પ૪૪૪૪ ખેડૂતો કૃષિ વીજજોડાણ માટે તરસી રહયા હોય, વીજ કંપનીના દાવા સામે સવાલો ઉભા થયા છે. નિયમિત કૃષિ વીજજોડાણ મેળવવામાં ખેડૂતોને પગે પાણી ઉતર્યા છે.

Read Full News: http://www.globalgujaratnews.com/article/farmer-not-power-connection-get-his-farming-at-jamnagar/

 

Advertisements

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: