જાસૂસી કેસ : પિતાએ કહ્યું, દિકરીને બધું જ ખબર હતી

spying case father write 2nd letter says daughter knew all

નવી દિલ્હી :

છોકરી જાસૂસી ટેપકાંડમાં છોકરીના પિતાએ એક બીજો પત્ર લખ્યો છે. પિતાએ પત્ર લખીને કહ્યું છે કે આ કેસમાં કોઈ તપાસની જરૂર નથી. પિતાએ રાષ્ટ્રીય મહિલા આયોગને ચિઠ્ઠી લખીને કહ્યું કે આ કેસ વધારે ન મહત્વ આપે.આ કેસમાં તે સમયે નવો વળાંક આવ્યો જ્યારે યુવતીના પિતાએ રાષ્ટ્રીય અને ગુજરાત મહિલા આયોગને પત્ર લખીને કહ્યું કે તેમની પુત્રીની વ્યક્તિગત જીવનની એકાંતનું ઉલ્લંઘન નથી થયું.

Read Full News: http://www.globalgujaratnews.com/article/spying-case-father-write-2nd-letter-says-daughter-knew-all/

Advertisements

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: