ડુંગળી બાદ હવે ટામેટાનો ભાવ આકાશે….

tomato price rise in gujarat global gujarat news

 

જામનગર : આ વર્ષે ખુબ સારુ ચોમાસુ રહેવા છતાં હજુ શાકભાજીના ભાવ ઘટવાનું નામ લેતા નથી. ઉલટાનું ટામેટાનો ભાવ 60થી 70 રુપિયા હતો તેમાં એકાએક ઉછાળો આવ્યો છે અને રીટેલમાં ટામેટા 100 રુપિયે કિલો વેચાતા થઈ ગયા છે. કાંદા, શાકભાજી અને હવે ટામેટાએ પણ આમ જનતાને રડાવવાનું શરુ કરી દીધું છે.

Read Full News: http://www.globalgujaratnews.com/article/tomato-price-rise-in-gujarat-global-gujarat-news/

Advertisements

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: