લગ્ન-પ્રસંગના ૨૧ સનાતન સત્યો …

article of adhir amdavadi for humour truth of indian marriage

 

અમદાવાદ :

લગ્નસરાની સીઝન શરૂ થઇ છે. અને લગ્નસરાની આ સીઝનમાં તમે પણ અનેક લગ્ન પ્રસંગમાં હાજરી આપશો… ત્યારેઅધીર અમદાવાદી જણાવી રહ્યા છે, લગ્ન પ્રસંગનાં 21 સતાનત સત્યો…

Read Full News: http://www.globalgujaratnews.com/article/article-of-adhir-amdavadi-for-humour-truth-of-indian-marriage/

Advertisements

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: