હાઇવે ઓથોરીટીનું ઇલેક્ટ્રો ટોલ બુથ કાર્ડ…

high way authority launch new electro toll booth card

 

વડોદરા : વડોદરા અમદાવાદ એક્સપ્રેસ હાઈવે પર આજ આથી એક નવી સુવિધાની શરૂવાત કરવા માં  આવી છે.  જે સાંભળી ને તમને સૌથી વધુ ખુશી થશે. જે હાઈવે પર સૌથી વધુ મુસાફરી કરે છે અને ટોલ બુથ પર લાગેલી લાંબી-લાંબી લાઈનોથી પરેશાન રહે છે તેઓ માટે આજ પછી આવી સમસ્યાથી નિજાત મળી જશે.

Read Full News: http://www.globalgujaratnews.com/article/high-way-authority-launch-new-electro-toll-booth-card/

Advertisements

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: