દેશનાં વિદેશી ભંડોળમાં ૧.૪૫ અબજ ડોલરનો વધારો

increase in foreign exchange earning

મુંબઇ :

દેશનું વિદેશી ભંડોળ ૧૫ નવેમ્બરે સમાપ્ત થયેલા સપ્તાહમાં ૧.૪૫૯૨ અબજ ડોલર વધીને ૨૮૩.૫૭૨૩ અબજ ડોલર થઈ ગયુ છે. રૂપિયામાં આ રકમ ૧૭,૮૪૮.૨ અજબ ડોલર રૂપિયા થઈ જાય છે.

Read Full News: http://www.globalgujaratnews.com/article/increase-in-foreign-exchange-earning/

Advertisements

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: