સમાચારોમાં અને હવામાનમાં સુસ્તી વચ્ચે મતદાન કેટલું ચૂસ્ત?

article of hridaynath about voting in recent election

અમદાવાદ :

સુસ્તી જેવું હવામાન છે. ઠંડી આવતી આવતી રહી જાય છે. આમ મજાનું વાતાવરણ છે. ગરમી પણ ના થાય અને ઠંડી પણ ના લાગે, પણ હવામાનની મજા ત્યારે જ આવે જ્યારે જોરદાર ઠંડી હોય અને જોરદાર ગરમી હોય. તમે રહેવા દો, જોરદાર ગરમીની મજા ના હોય. અરે હોય, વૈશાખના બળબળતા બપોરીની કવિતાઓ કવિઓએ લખી છે. આવા વાતાવરણમાં મધ્ય પ્રદેશ અને મિઝોરમમાં મતદાન યોજાશે. મધ્ય પ્રદેશમાં આપણાં કરતાં વધારે ઠંડી હશે, પણ મતદાનમાં ગરમી આવશે એમ લાગે છે.

Read Full News: http://www.globalgujaratnews.com/article/article-of-hridaynath-about-voting-in-recent-election/

Advertisements

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: