મેથી, પાલક અને સવાની વિશેષ માંગ

green vegetables in demand in winter season

અમદાવાદ :

શિયાળાના આગમન સાથે જ બજારમાં લીલા શાકભાજીનું આગમન થઈ જાય છે. બજારોમાં વિવિધ પ્રકારનાં શાકભાજી જોવા મળતા હોય છે. લીલા શાકભાજીની સાથે સાથે હાલ મેથી તેમજ પાલકની ભાજીની માંગ વધુ રહેતી હોય છે. સાથે સાથે ઠંડીની ઋતુ તેમજ  લગ્નસરાની મોસમને લઈને લારી-હોટલ તથા લગ્ન મંડપમાં મેથીના ગોટાનું ચલણ વધતા અમદાવાદનાં શાકભાજી બજારોમાં વિવિધ પ્રકારની ભાજીનો જથ્થો ઠલવાઈ રહ્યો છે.

Read Full News: http://www.globalgujaratnews.com/article/green-vegetables-in-demand-in-winter-season/

Advertisements

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: