લિવ-ઈન રિલેશનશીપને લગ્ન ગણવાના હોય તો ફરક શું રહ્યો?

if live in relationship is considered to be a marriage what would be the difference

અમદાવાદ :માનનીય ન્યાયાધીશો અવારનવાર સારા ચુકાદા આપતા રહે છે. કાયદાથી પર, જડ નિયમોથી પર, પુરાણા સામાજિક બંધનોથી પર અને નવી હવાની લહેર ઊઠે એવા ચુકાદા ન્યાયાધીશો દ્વારા અપાતા રહે છે. પણ ક્યારેક તેમાં વિરોધાભાસ પણ ઊભો થાય છે. ન્યાયાધીશ પોતાની સામે રહેલા કેસના સંદર્ભમાં અમુક બાબતો અંગે ટીપ્પણી કરે છે, પરંતુ અન્ય સંદર્ભમાં તેની અલગ અસર પડી શકે છે. દાખલા તરીકે લિવ ઈન રિલેશનશીપને લગ્ન જેવા ગણી લેવામાં આવે અને તે માટે કાયદો ઘડવામાં આવે તેની ભલામણ સુપ્રીમ કોર્ટે કરી છે.

Read Full News: http://www.globalgujaratnews.com/article/if-live-in-relationship-is-considered-to-be-a-marriage-what-would-be-the-difference/

Advertisements

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: