સીએનજીનાં ભાવ ક્યારે ઘટશે..?

gujarat government not ready to reduce vat on cng

અમદાવાદ : ગુજરાતમાં ઓટોરિક્શા ચાલકો સીએનજી કારમાલિકો અને સીએનજીથી ચાલતા ઉદ્યોગોના સંચાલકો કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સસ્તા ભાવે સીએનજી ગેસ ક્યારે અને ક્યા ભાવે અપાશે તેની આતુરકાપૂર્વક રાહ જોઇ રહ્યાં છે ત્યારે ગુજરાત સરકાર પણ કેન્દ્ર સરકાર ગુજરાતને કયા ભાવે સીએનજી ગેસ આપે છે તેની ગણતરીઓ મુકે છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટ, સુપ્રીમકોર્ટ વગેરેની દરમ્યાનગીરીને કારણે કેન્દ્ર સરકારને ગુજરાતને મુંબઇ, દિલ્હીની જેમ સસ્તા ભાવે ગેસ આપવાની ફરજ પડી છે પરંતુ હજુ સુધી તેનો ભાવ જાહેર કર્યો નથી.

Read Full News:

Advertisements

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: