ઇરાકમાં 52 લોકોની ગોળી મારીને હત્યા

wave of violence leaves 52 dead in iraq

બગદાદ :

ઇરાકની રાજધાની બગદાદમાં ગત્ શુક્રવારે અપહરણ કરાયેલા 52 લોકોની ગોળી મારીને હત્યા કરી દેવામાં આવી. અપહરણ કરાયેલા લોકોને માથા અને છાતીમાં ગોળી મારવામાં આવી. જેમના મૃતદેહ બગદાદથી 32 કિલોમીટર દૂર ઉત્તર મેશાહદા શહેરમાં ફેંકવામાં આવ્યા.

Read Full News: http://www.globalgujaratnews.com/article/wave-of-violence-leaves-52-dead-in-iraq/

Advertisements

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: