ભારતે ઊંડી અને કાયમી છાપ છોડી : અકિહિતો

japanese emperor akihito says india left a lasting impression

નવી દિલ્હી :

ભારત પ્રવાસે આવેલા જાપાનના સમ્રાટ અકિહિતોએ કહ્યું કે લગભગ 50 વર્ષ પહેલા રાજકુમાર અને રાજકુમારીના રીતે તેમની પહેલી ભારત યાત્રાથી તેમની પર ઊંડી અને કાયમી છાપ પડી હતી. તેમણે કહ્યું કે તેઓ આશા રાખે છે કે જાપાનના રાજા અને રાણીની તરીકે ભારતની હાલની યાત્રાથી બન્ને એશિયાઈ દેશની વચ્ચે મિત્રતા અને વિશ્વાસનો સંબંધ વધારે ગાઢ થશે.

Read Full News: http://www.globalgujaratnews.com/article/japanese-emperor-akihito-says-india-left-a-lasting-impression/

Advertisements

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: