પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણથી બાહર મંગળયાન

mangalyaan enters second stage outpaces rival china

બેંગ્લોર :

ભારતનું મંગળયાન પોતાની મંગળયાત્રા પર પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણ ક્ષેત્રથી બાહર નીકળી ચૂક્યું છે. ભારતીય અંતરિક્ષ અનુસંધાન સંગઠને જણાવ્યું કે મધ્ય રાત્રિ પછી 1 વાગેને 14 મિનિટ પર મંગળયાન પૃથ્વીથી સવા નવ લાખ કિમીથી દૂર રહીને આગળ નીકળી ગયું. આ અંતર છે જ્યાં સુધી પૃથ્વીનું પ્રાથમિક ગુરુત્વાકર્ષણ ક્ષેત્ર માનવામાં આવે છે.

Read Full News: http://www.globalgujaratnews.com/article/mangalyaan-enters-second-stage-outpaces-rival-china/

Advertisements

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: