મોદીએ તેમના મિત્રોથી સાવધ રહેવા જેવું છે

modi should beware his overenthusiastic supporters

મુંબઇ :

નરેન્દ્ર મોદીનો જગન્નાથી રથ જેમ જેમ આગળ વધતો જાય છે તેમ તેમ કોંગ્રેસ રીતસર ઘાંઘી થતી જાય છે. ગુજરાતનાં રમખાણો, સેક્યુલરવાદ, બનાવટી એનકાઉન્ટર, ગુજરાતની સિદ્ધિઓની ‘પોકળતા’, ગુજરાતના આર્થિક મોડેલની રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ‘અપ્રસ્તુતતા’, જેવા જાતજાતનાં તીર છોડ્યા પછી પણ મોદીની લોકપ્રિયતાની ભરતીને ખાળી શકાતી નથી. આઝાદી પછી પ્રથમ વાર પ્રજાને કોંગ્રેસનો ખરેખરો વિકલ્પ દેખાયો છે.

Read Full News: http://www.globalgujaratnews.com/article/modi-should-beware-his-overenthusiastic-supporters/

Advertisements

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: