વડોદરામાં આદીવાસી કલાકારોનું પેન્ટીંગ પ્રદર્શન

tribal painitng fare in vadodara

 વડોદરા :

ભારત  અનેકતામાં એકતાના દર્શન થાય તેવો દેશ છે. આ દેશમાં અનેક ભાષા અને અનેક કળા આવેલી છે.  આમાં પણ ખાસ કરી એ કળા જે આદિવાસી વિસ્તારમાં આદિવાસી દ્વારા સામે આવે છે એમાં પણ જો ચિત્રકારી ની વાત આવે તો ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ, બંગાળ જેવા રાજ્યોમાં રેહેતા આદિવાસીઓની પારંપરિક ચિત્રકારી જે લોકો પોતાની દીવાલ અને કપડામાં બનાવતા હતા.

Read Full News: http://www.globalgujaratnews.com/article/tribal-painitng-fare-in-vadodara/

Advertisements

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: