2013માં ચરોતર પંથકમાં હત્યાઓ વધી

increased murders in charotar region

ખેડા :

વર્ષ 2013 શરૂઆતથી જ ખેડા જિલ્લા માટે લોહિયાળ સાબિત થવા પામ્યું છે. જ્યારે આણંદ જિલ્લામાં વર્ષના માર્ચ મહિનાના મધ્યભાગથી રક્તથી પલળવા લાગી છે. ખેડા અને આણંદ જિલ્લામાં પોલીસ ચોપડે નોંધાયેલ આંકડાને આધારે કહી શકાય કે ખેડા જિલ્લામાં દશ મહિનામાં 27 વ્યક્તિઓની હત્યા તેમજ આણંદ જિલ્લામાં અગિયાર મહિનામાં 13 હત્યાઓ થઈ છે.

Read Full News: http://www.globalgujaratnews.com/article/increased-murders-in-charotar-region/

Advertisements

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: