નારાયણે બળાત્કારનો ગુનો તથા મોક્ષને પોતાનો પુત્ર સ્વીકાર્યો

narayan sai says he fathered aide s child

સુરત :

સુરતની પીડીતા પર બળાત્કાર ગુજારવામા આવેલા પ્રકરણમા આખરે નારાયણ સાઇએ પોતે પીડીતા પર બળાત્કાર ગુજાર્યો હોવાનો આક્ષેપ સ્વીકારી લીધો હતો. તેમજ  તેને અન્ય આઠ સાધિકા સાથે પણ શારીરિક સંબધ બાધ્યો હોવાની તથા મોક્ષ પોતાનો પુત્ર હોવાની વાત પણ સ્વીકારી હતી.

Read Full News: http://www.globalgujaratnews.com/article/narayan-sai-says-he-fathered-aide-s-child/

Advertisements

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: