મિશન મંગળમાં ભારતીયોની બીજા ક્રમે નોંધણી

mission mars one india got second rank during registration

લંડન :

વર્ષ 2023માં વન વે પ્રાઈવેટ મિશન માર્સ વન અંતર્ગત મંગળ ગ્રહ રહેવા ઈચ્છતા લોકો માટે  પાંચ મહિનાથી રજીસ્ટ્રેશન થતું હતું. જેમાં વિશ્વભરથી લોકોએ અપ્લાય કર્યું છે. આ મિશન પ્રમાણે ચાર મહિલા પુરૂષની પસંદગી કરીને તેમણે હમેશા માટે મંગળ ગ્રહ પર કાયમી વસવાટ કરવા માટે મોકલી દેવામાં આવશે. અને જેમની પૃથ્વી પર પરત આવવાની કોઈ શક્યતા નથી.

Read Full News: http://www.globalgujaratnews.com/article/mission-mars-one-india-got-second-rank-during-registration/

Advertisements

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: