વિક્રમ માડમ સામે પગલાં લેવાશે…?

will congress take action against vikram madam

અમદાવાદ :

કોબરાપોસ્ટ ઓનલાઇન વેબસાઇટ દ્વારા ઉપરાઉપરી સ્ટીંગ ઓપરેશન કરવામાં આવ્યા છે જેમાં તાજેતરમાં કરાયેલા સ્ટીંગ ઓપરેશનમાં ગુજરાતના કોંગ્રેસના એક સાંસદનો પણ સમાવેશ થાય છે. કોબરાપોસ્ટના આ સ્ટીંગમાં કોંગ્રેસના જામનગરના સાંસદ વિક્રમ માડમનાં પીએ એક બનાવટી તેલ કંપનીની તરફેણમાં પત્ર લખવા માટે રૂપિયા 6 લાખની માગણી કરતાં હોય તેવું બહાર આવ્યું છે. કોંગ્રેસના આ સાંસદની સાથે અન્ય 11 સાંસદોનો પણ સમાવેશ થાય છે જેમાં કોંગ્રેસ, બસપા, જેડીયુના પણ સાસંદો છે.

Read Full News: http://www.globalgujaratnews.com/article/will-congress-take-action-against-vikram-madam/

Advertisements

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: