ને હવે વાયબ્રન્ટ એજ્યુકેશન સમિટ…

ને હવે વાયબ્રન્ટ એજ્યુકેશન સમિટ…

gujarat will host vibrant education summit
અમદાવાદ :

ગુજરાતમાં વાયબ્રન્ટ સમિટ દર બે વર્ષે યોજાય છે. જાન્યુઆરી 2013માં વાયબ્રન્ટ સમિટ યોજાઈ હતી. વાયબ્રન્ટ સમિટના કાર્યક્રમને આગળ ધપાવવામાં આવતું હોય તેમ આ વર્ષે એજ્યુકેશન વાયબ્રન્ટ સમિટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અને આવતા વર્ષે એટલે કે જાન્યુઆરી 2015માં ફરી એકવાર ગ્લોબલ વાયબ્રન્ટ સમિટ યોજાશે. જો કે, તેનું ઉદ્ધાટન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કરશે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કરશે એ તો લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો બાદ જ કહી શકાશે.

Read Full News: http://www.globalgujaratnews.com/article/gujarat-will-host-vibrant-education-summit/

Advertisements

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: