દાઉદ ઇબ્રાહિમને ભારત લાવીશું: શિંદે

દાઉદ ઇબ્રાહિમને ભારત લાવીશું: શિંદે

we can bring dawood ibrahim back to india home minister says sushil kumar shinde

નવી દિલ્હી : ભારત સરકાર અંડરવલ્ડૅ ડોન દાઉદ ઇબ્રાહિમને ભારત લાવવા માટે સક્રિય થઇ છે. અને એફબીઆઇની મદદથી જોઇન્ટ ઓપરેશન દ્વારા દાઉદને ભારત લાવવાની તૈયારીઓ થઇ રહી છે.

Read Full News: http://www.globalgujaratnews.com/article/we-can-bring-dawood-ibrahim-back-to-india-home-minister-says-sushil-kumar-shinde/

Advertisements

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: