આપના નેતાઓ કવિતા ગાવાના છે, ભાગો ભાગો…

આપના નેતાઓ કવિતા ગાવાના છે, ભાગો ભાગો…

aap leaders going to poetry recitation run run

અમદાવાદ : અમેઠીમાં કુમાર વિશ્વાસે જાહેર સભા કરી અને જોરદાર ભાષણ આપ્યું. લોકોએ તે ભાષણ સાંભળ્યું પણ ખરું અને જોરદાર તાળીઓ પડી. સભામાં ભંગ પાડવા માટે પણ કોશિશ થઈ હતી. કોંગ્રેસના કેટલાક કાર્યકરો કાળા વાવટા લઈને પહોંચી ગયા હતા. કુમાર વિશ્વાસનો વિરોધ કર્યો હતો, પણ તેઓ ડગ્યા નહોતા. તેમણે કહ્યું કે પોતે અમેઠીમાં આવ્યા છે અને ડરીને જવાના નથી. તમે આ રીતે વિરોધ કરશો તો પણ પોતે ડરીને ભાગી જવાના નથી. કુમાર વિશ્વાસનો આત્મવિશ્વાસ જોરદાર હતો. તેમણે જાહેરસભામાં પોતાની કવિતા પણ સંભળાવી અને ભાગ્યા, સૌ ભાગ્યા..

Read Full News: http://www.globalgujaratnews.com/article/aap-leaders-going-to-poetry-recitation-run-run/

Advertisements

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: