કામદાર સામે નામદારની લડાઈ, નામદાર સ્પર્ધામાંથી હટી ગયા

કામદાર સામે નામદારની લડાઈ, નામદાર સ્પર્ધામાંથી હટી ગયા

fight between king and worker king withdrew from the competition

અમદાવાદ : કામદાર સામે નામદારની લડાઈ આગામી લોકસભાની ચૂંટણીમાં થવાની છે, પણ કોંગ્રેસ આ લડાઈથી ડરી ગઈ છે અને પોતાના સંતાનને બચાવી લેવા માટે સોનિયા ગાંધીએ રાહુલ ગાંધીનું નામ જાહેર કર્યું નથી એવી ટકોર નરેન્દ્ર મોદીએ કરી છે. નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાને નામદાર ગણાવ્યા છે, જ્યારે રાહુલ ગાંધીને એક નવું નામ આપ્યું – નામદાર. અત્યાર સુધી રાહુલ ગાંધીને શહેઝાદા કરીને તેમની ખાસ્સી ખીલ્લી ઊડાવી હતી, પણ હવે કોંગ્રેસે રેસમાંથી તેમનું નામ કાઢી નાખતા કાં લડ, કાં લડનારો દે તેવી હાલત ભાજપની થઈ છે.

Read Full News: http://www.globalgujaratnews.com/article/fight-between-king-and-worker-king-withdrew-from-the-competition/

Advertisements

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: