આમ આદમી પાર્ટીમાં બળવાખોરી કેટલી બળતરા કરાવશે?

આમ આદમી પાર્ટીમાં બળવાખોરી કેટલી બળતરા કરાવશે?

how much irritates aap by rebellion

ગાંધીનગર :

ગયા સોમવારે વિનોદ કુમાર બિન્ની ઉપવાસ પર ઉતર્યા હતા. લોકોને ચિંતા થઈ કે આમ આદમી પાર્ટી સામે તેનું જ શસ્ત્ર વાપરવામાં આવી રહ્યું છે. અણ્ણાના ઉપવાસના કારણે આમ આદમી પાર્ટી બેઠી થઈ છે. તેમના જ પક્ષના એક નારાજ ધારાસભ્ય ઉપવાસ પર બેસી જશે તો જોયા જેવી થશે એમ સૌને લાગ્યું હતું. થયું એવું કે ત્રણ જ કલાકમાં બિન્ની પાણીમાં બેસી ગયા. વાહ કાકા, બેસવાનું હતું ઉપવાસમાં અને બેસી ગયા પાણીમાં.

Read Full News:http://www.globalgujaratnews.com/article/how-much-irritates-aap-by-rebellion/

Advertisements

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: