કોર્ટનું કવરેજ થાય પણ પંચનું નહીં…!

gujarat govt ban entry at commission office

ગાંધીનગર :

ગુજરાતમાં હજુ અત્યંત સંવેદનશીલ મામલો જાસૂસી કાંડમાં  તપાસની કાર્યવાહી શરૂ થઇ નથી ત્યારે જ્યાં આ પંચ કામગીરી કરશે તે સ્થળે મીડિયા પર પ્રવેશબંધી ફરમાવતા તેનો ભારે વિરોધ થઇ રહ્યો છે. ગાંધીનગરમાં સેક્ટર 19માં પંચને ફાળવાયેલા બે નજીક નજીકના બંગલાઓની બહાર એસઆરપી જવાન મુકી દેવાયા છે અને તેઓ મીડિયાને જવા દેતા નથી. ગુજરાત સરકાર એમ કહે છે કે આ પ્રવેશબંધી માટે અમારી કોઇ સૂચના નથી ત્યારે આ પંચ કોના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળ આવે છે તે પણ એક તપાસનો વિષય હોઇ  શકે.

Read Full News: http://www.globalgujaratnews.com/article/gujarat-govt-ban-entry-at-commission-office/

Advertisements

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: